Asociatia Auditorilor Interni din Romania (A.A.I.R.) s-a constituit cu scopul:
  1. sa stabileasca si sa reprezinte un forum deschis in vederea promovarii si dezvoltarii practicii de audit intern;
  2. sa reprezinte un cadru unde sunt promovate Standardele Internationale de Audit Intern si unde auditorii interni si persoanele interesate de activitatea  specifica de audit intern, sa-si poata imbunatati mijloacele si metodele de exprimare profesionala si sa primeasca sprijin profesional de specialitate;
  3. de a actiona pentru cresterea prestigiului profesiei de audit intern;
  4. sa reprezinte pozitia comuna a membrilor sai in fata institutiilor publice din Romania si din strainatate.
Mijloacele de atingere a scopului