membri2.jpg

 


Scopul Codului de etica al Institutului este de a promova o cultura bazata pe etica în profesia de
audit intern.

Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă şi de consiliere, având drept scop crearea de valoare adăugată, şi îmbunătăţirea operaţiunilor organizaţiei. Aceasta ajută organizaţia să-şi atingă obiectivele, printr-o abordare sitematică şi disciplinată privind evaluarea şi guvernarea.

Existenta unui Cod de etica este necesara în profesia de audit intern pentru a întari încrederea în obiectivitatea evaluarii guvernarii, managementului riscului si a controlului.

Codul de etica al Institutului extinde definitia auditului intern prin doua elemente suplimentare:

1. Principii relevante pentru profesia si practica auditului intern;
2. Reguli de conduita care descriu norme de comportament ce se asteapta a fi respectate de
auditorii interni. Aceste reguli ajuta la transpunerea principiilor în practica si au drept scop
orientarea auditorilor interni spre o conduita etica.

Prin termenul “auditori interni” se întelege membrii ai Institutului, detinatori sau candidati la
atestarile IIA si toti cei care presteaza servicii de audit intern.

Aplicabilitate si intrare în vigoare
Codul de etica se aplica atât persoanelor, cât si institutiilor care presteaza servicii de audit intern.

În cazul membrilor Institutului si posesorilor atestatelor sau candidatilor la obtinerea atestatelor IIA, nerespectarea Codului de etica va fi evaluata si gestionata potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Institutului si Prevederilor administrative. Chiar daca un anumit comportament nu este mentionat de Regulile de Conduita, acest lucru nu înseamna ca nu poate fi calificat drept inacceptabil sau compromitator, si, prin urmare, împotriva membrului institutului, posesorului atestatului sau candidatului pot fi luate masuri disciplinare.

 

 

 

 
 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21