Introducere cu privire la Standarde

 

Auditul intern se deruleaza în diferite medii legislative si culturale; în cadrul unor organizatii care difera din punct de vedere al scopului, marimii, complexitatii si structurii; si de catre persoane din cadrul sau din afara organizatiei. Desi pot exista diferente privind practica auditului intern în fiecare dintre aceste medii, este esential sa se respecte Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern ale IIA (Standardele), pentru indeplinirea responsabilitatilor auditorilor interni si functiei de audit intern.
Daca auditorii interni sau functia de audit intern sunt îngraditi de legislatie sau regulamente si, drept urmare, nu pot respecta anumite parti ale Standardelor, este necesar sa se respecte toate celelalte sectiuni ale Standardelor si sa se declare neconformitatea existenta.

Daca se utilizeaza Standardele impreuna cu standarde emise de alte organisme de reglementare, comunicarile de audit pot cita si utilizarea altor standarde, dupa caz. Intr-un astfel de caz, daca exista incongruente intre Standardele IIA si alte standarde, auditorii interni si functia de audit intern trebuie sa respecte Standardele,si pot respecta si celelalte standarde daca acestea sunt mai restrictive.

Scopul Standardelor este:

  1. Sa contureze principiile de baza care reprezinta practica de audit intern.
  2. Sa furnizeze un cadru general de realizare si sustinere a unei game largi de audituri interne care genereaza o valoare adaugata.
  3. Sa functioneze ca un cadru de referinta pe baza caruia se evalueaza rezultatele auditului intern.
  4. Sa stimuleze îmbunatatirea proceselor si operatiunilor organizatiei.

 

Standardele reprezinta cerinte obligatorii, bazate pe principii, cuprinzand:

  • Enunturi privind cerintele de baza pentru practica profesionala a auditului intern si pentru evaluarea eficacitatii de realizare a misiunilor, care se aplica international, la nivel organizational si individual.
  • Interpretari, care clarifica termenii sau conceptele din Enunturi. 

 

Standardele utilizeaza termeni carora li s-a atribuit un inteles specific, precizat in Glosar. Mai exact, Standardele utilizeza cuvantul“trebuie” pentru a sublinia o conditie obligatorie, si cuvantul “ar trebui” in cazul in care se asteapta conformitatea, cu exceptia situatiei in care, cand se aplica rationamentul profesional, circumstantele justifica devierea.

Pentru intelegerea si aplicarea corecta a Standardelor, trebuie avute in vedere Enunturile si Interpretarea acestora, precum si intelesul specific din Glosar.

 

Structura Standardelor cuprinde Standarde de Calificare, Standarde de Performanta si Standarde de Implementare. Standardele de Calificare vizeaza caracteristicile organizatiilor si ale participantilor ce desfasoara activitati de audit intern. Standardele de Performanta descriu tipul activitatilor de audit intern si ofera criterii calitative în functie de care sa fie evaluate rezultatele prestarii acestor servicii. Standardele de Calificare si cele de Performanta se aplica tuturor activitatilor de audit intern. Standardele de Implementare se sunt o continuare a Standardelor de Calificare si a celor de Performanta, furnizand cerintele aplicabile pentru activitatile de asigurare  (A) si de consiliere (C).

Misiunile de asigurare implica evaluarea obiectiva a probelor de catre auditorul intern, în vederea formularii unei opinii sau concluzii independente privind o entitate, o operatiune, o functie, un proces, un sistem sau alt subiect supus auditului. Tipul si sfera de cuprindere a misiunilor de asigurare sunt stabilite de catre auditorul intern. În general, sunt implicate trei entitati în misiunile de asigurare: (1) persoana sau grupul implicat(a) direct în entitatea, operatiunea, functia, procesul, sistemul sau subiectul auditat – responsabilul pentru proces, (2) persoana sau grupul care efectueaza evaluarea – auditorul intern, (3) persoana sau grupul care utilizeaza rezultatul evaluarii – beneficiarul misiunii.

Misiunile de consiliere au un caracter consultativ si se desfasoara în general la cererea expresa a beneficiarului misiunii. Tipul si sfera de cuprindere a serviciilor de consiliere sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul misiunii. Misiunile de consiliere implica în general doua entitati: (1) persoana sau grupul care ofera consiliere – auditorul intern si (2) persoana sau grupul care solicita si primeste consiliere – beneficiarul misiunii. În îndeplinirea misiunilor de consiliere, auditorul intern trebuie sa îsi pastreze obiectivitatea si sa nu îsi asume responsabilitatea conducerii.

Îmbunatatirea si publicarea Standardelor este un proces continuu. Consiliul de Standardizare a Auditului Intern poarta consultari si discutii ample înainte de publicarea Standardelor. Acestea includ solicitari catre publicul din întreaga lume de a trimite puncte de vedere cu privire la proiectul de standarde în dezbatere. Toate proiectele în dezbatere sunt afisate pe site-ul IIA si sunt trimise tuturor institutelor IIA.

Sugestii si comentarii privind Standardele pot fi trimise la:

Institutul Auditorilor Interni
Standarde si Ghiduri
247 Maitland Avenue
Altamonte springs, FL 32701-4201, USA
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
web: http://www.theiia.org

sau la IIA Romania
web: http://www.aair.ro ; http://www.iia.ro