Mijloacele de atingere a scopului

 
  1. sa dezbata si sa isi exprime in mod public si organizat punctele de vedere in acest domeniu precum si propuneri de progres profesional ;
  2. sa contribuie la integrarea si la dezvoltarea activitatior de audit intern, prin asigurarea unui cadru flexibil de lucru si cooperare, atat intre membri asociatiei cat si cu alte organisme profesionale similare, din tara si din strainatate ;
  3. sa stabileasca si sa dezvolte colaborarea cu asociatii si alte institutii de specialitate si organisme internationale de profil, pentru realizarea scopurilor propuse ;
  4. sa dezvolte cultura in materia auditului intern si sa popularizeze principiile profesionale in domeniu precum si in legatura cu codul de etica al auditorilor interni ;
  5. sa incurajeze dezvoltarea relatiilor dintre institutiile de profil din Romania numai pe baza independentei si competentei profesionale ;
  6. sa intareasca si sa militeze in randul membrilor sai concepte privind independenta organizatorica, asumarea raspunderii profesionale, pregatirea profesionala continua, intelegerea si insusirea noilor concepte de activitate profesionala aparute ca urmare a dezvoltarii societatii romanesti in ansamblu si a celei internationale ;
  7. sa promoveze principiile, regulile si standardele de activitate impuse de catre Institutul Auditorilor Interni.
 
 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21