Proiect STATUT si ROF

 

Concluzia reuniunii a fost aceea că membrii CD-AAIR depun în mod continuu eforturi pentru a se conforma cu Statutul Asociaţiei şi  cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, dar sunt necesare îmbunătăţiri pentru a fi în conformitate cu cele mai bune practici de guvernare corporatistă, şi îmbunătăţirea atribuţiilor CD în interesul tuturor membrilor Asociaţiei prin care să se asigure luarea unor decizii pe o bază colectivă.

 

Urmare mandatului acordat de Conferinţa Naţională din anul 2011, CD-AAIR a colectat propunerile şi comentariile sosite din partea dumneavoastra şi le-a încorporat în documentele asociaţiei. Modificările aduse ţin cont de asemenea de îndrumările  primite de la IIA Global, precum şi de necesitatea ca organele de conducere ale asociaţiei, precum si comitetele de lucru să-şi aducă un aport mai consistent la viaţa organizaţiei.

 

Proiectele documentelor propuse se pot consulta urmand linkurile de mai jos.

Pentru operativitate, votul se va desfasura electronic. Instrucţiunile necesare votarii vor fi transmise pe email.

Urmare faptului ca in cadrul Conferintei Nationale AAIR convocate pentru data de 7 aprilie 2012 nu s-a intrunit cvorumul necesar, conform prevederilor statutare actuale, Conferinta Nationala in cadrul careia se vor desfasura alegerile pentru Consiliul Director si Comisia de Cenzori va fi reconvocata pe data de 03.05.2012 ora 17.00.

Avand in vedere cele de mai sus, precum si timpul scurt avut la dipozitie pana acum, vom prelungi sesiunea de votare electronica a noilor documente ale organizatiei. Va rugam sa va exercitati acest drept.

 

Vă mulţumim pentru efort şi vă aşteptăm la Conferinţa Naţională reconvocata,

Consiliul Director

 

Documentele propuse spre consultare:

    1. ROF Anexa 1 - Organigrama
    2. ROF Anexa 2 - Principii functionare CD eficace
    3. ROF Anexa 3 - Comitete


Urmare faptului ca in cadrul Conferintei Nationale AAIR convocate pentru data de 7 aprilie a.c. nu s-a intrunit cvorumul necesar, conform prevederilor statutare actuale, Conferinta Nationala in cadrul careia se vor desfasura alegerile pentru Consiliul Director si Comisia de Cenzori va fi reconvocata.

 

Avand in vedere cele de mai sus, precum si timpul scurt avut la dipozitie pana acum, vom prelungi cu doua saptamani sesiunea de votare electronica a noilor documente ale organizatiei.

Va rugam sa va exercitati acest drept.
 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21