Asociatia Auditorilor Interni din Romania

 

Asociatia Auditorilor Interni din Romania (A.A.I.R.) a fost infiintata in anul 2004 si este recunoscuta si sprijinita ca unic reprezentant pe plan national de Institutul International al Auditorilor Interni (IIA). In prezent Asociatia are 524 de membri.

 

 
Foto: Consiliul Director si Comisia de Cenzori A.A.I.R.

Statutul A.A.I.R.
Actul constitutiv

Regulamentul de organizare si functionare

  1. ROF Anexa 1 - Organigrama
  2. ROF Anexa 2 - Principii functionare CD eficace
  3. ROF Anexa 3 - Comitete

 

Asociatia Auditorilor Interni din Romania are urmatoarea structura:

Conferinta Nationala
Consiliul Director
Comisia de cenzori

 
Foto: Activitatea comisiilor A.A.I.R.

Comitetul pentru practica profesionala si reglementare
Comitetul de pregatire profesionala continua
Comitetul de administrare a membrilor
Comitetul de relatii publice si publicistica
Comitetul de buget si finante
Comitetul Ambasadorilor
Comisia de conduita etica

Trezorier

 

CONSILIUL DIRECTOR

1. Ruxandra Bilius - Presedinte

2. Elena Gheorghe - Vicepresedinte

3. Romulus Duica - Trezorier

4. Carmen Burcea - Director Strategie

5. Mugur Serban - Membru

6. Ioana Mihaela Benea - Membru

7. Florin Gogoasa - Membru

 

Responsabilitati comunicate IIA Global

1. Membership administrator – Florin Gogoasa
2. CIA Chairperson – Ruxandra Bilius
3. Contact person – Ruxandra Bilius
4. Website coordinator – Florin Gogoasa
5. Certification Agreement Administrator – Ruxandra Bilius.

COMISIA DE CENZORI

Membrii comisiei:

Vasile-Laurian Oltean

Paul Ursan

Romulus DUICA - trezorier

 

 
 
 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21