Înfiinţată in 2004, la iniţiativa unui grup de specialişti reprezentând diferite medii de activitate, Asociaţia Auditorilor Interni din România (A.A.I.R.), asociatie profesionala recunoscută ca unic reprezentant pe plan naţional şi sprijinită de Institutul Internaţional al Auditorilor Interni (IIA), şi-a desfăşurat la sfârşitul lunii mai 2005 Conferinţa Naţională. Printre altele, la aceasta conferinta s-au dezbătut şi aprobat strategia şi direcţiile de acţiune şi s-au ales în mod democratic organele de conducere şi control pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor asociaţiei. Lucrările Conferinţei Naţionale au fost onorate de prezenţa Dl. Phil Tarling, Vice-Presedinte al organizatiei din UK si Irlanda si membru al Consiliului Director al IIA.

Interesul deosebit de care s-a bucurat această activitate a fost demonstrat prin participarea unui număr semnificativ de membri înscrişi într-o perioadă foarte scurtă de timp şi prin numeroasele solicitări de înscriere aflate în curs de analiză sau validare.
Toate acestea îndreptăţesc să afirmăm că scopurile asociaţiei, acţiunile şi măsurile propuse pentru îndeplinirea acestora sunt fundamentate şi elaborate corect si echilibrat şi vin în sprijinul unui mediu profesional în curs de aşezare, însă bine structurat şi definit pe plan internaţional.

Mandatul organelor de conducere şi control, validat de conferinţa naţională, vizează concentrarea şi coordonarea eforturilor tuturor membrilor în vederea îndeplinirii scopurilor asociaţiei şi anume aceea de a reprezenta:

  • un forum de dezbatere deschisă în vederea promovării şi dezvoltării practicii de audit intern;
  • un cadru de promovare a Standardelor Internaţionale de Audit Intern, unde auditorii interni şi persoanele interesate de activitatea specifică de audit intern să-şi poată îmbunătăţi mijloacele şi metodele de exprimare profesională şi să primească sprijin profesional de specialitate;
  • si de a acţiona pentru creşterea prestigiului profesiei de auditor;
  • si de a apara ori de câte ori este nevoie, interesele membrilor săi legate de activitatea specifică desfăşurată, faţă de terţi, în relaţiile dintre aceştia, precum şi a acestora cu societatea;
  • poziţia comună a membrilor săi în faţa instituţiilor publice din România şi din străinătate.


Asociaţia Auditorilor Interni din România este o organizaţie profesională deschisă, transparentă, ai cărei membri pot deveni persoanele fizice care îndeplinesc prevederile menţionate în documentele de organizare şi funcţionare ale asociaţiei.
Nu în ultimul rând, Asociaţia Auditorilor Interni din România prin Consiliul sau Director, încurajează dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile, asociaţiile sau alte organizaţii profesionale, pe baza principiului de independenţă şi competenţă profesională.

CONSILIUL DIRECTOR
AL ASOCIAŢIEI AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA

 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21