NORME AVIZATE IIA (IPPF)

Prefata

 

Dat fiind ritmul schimbarii in profesia noastra globala, in 2006 Consiliul de Administratie (Consiliul) Institutului Auditorilor Interni (IIA) a stabilit un comitet international de coordonare si un grup de lucru pentru revizuirea Cadrului de Practici Profesionale (PPF) si structura de norme IIA care insoteste procesele conexe. Eforturile grupului de lucru s-au orientat asupra revizuirii sferei de cuprindere a Cadrului si asupra cresterii transparentei si consecventei in procesele de elaborare, revizuire si publicare a normelor. Rezultatul a fost un nou Cadru International de Practici Profesionale (IPPF) si un Consiliu de Practici Profesionale (PPC) restructurat. PPC coordoneaza aprobarea si publicarea normelor IPPF, dupa cum se specifica in declaratia privind misiunea consiliului, actualizata si aprobata de Consiliu in iunie 2007.

In general, un cadru reprezinta un model structural de integrare a unor cunostinte si norme. In calitate de sistem coerent, un cadru faciliteaza dezvoltarea, interpretarea si aplicarea consecventa a conceptelor, metodologiiloe si tehnicilor utile pentru o anumita disciplina sau profesie. Scopul specific al IPPF este sa organizeze normele autorizate IIA astfel incat acestea sa poata fi accesate usor si la timp, si sa intareasca, in acelasi timp, pozitia IIA de organism de standardizare pentru profesia de audit intern la nivel global. Prin inglobarea practicii curente de audit intern si prin posibilitatea de dezvoltare viitoare, IPPF are rolul sa asiste practicienii si factorii interesati la nivel mondial, astfel incat acestia sa reactioneze la piata in dezvoltare a serviciilor de audit intern de calitate superioara.

In calitate de cadru conceptual care organizeaza normele promulgate de IIA, sfera de cuprindere a IPPF a fost limitata, incluzand numai normele autorizate elaborate de comitetele tehnice internationale IIA pe baza unor procese corespunzatoare obligatorii. Normele autorizate cuprind doua categorii:

Obligatorii. Conformitatea este necesara iar normele sunt elaborate pe baza unor procese obligatorii, care include expunerea unour puncte de vedere din partea publicului. Conformitatea cu principiile stabilite in normele obligatorii este esentiala pentru practica profesionala a auditului intern.

Puternic recomandate. Conformitatea este puternic recomandata, iar normele sunt avizate de IIA. Descrie practicile pentru implementarea eficace a Definitiei auditului intern, Codului de etica si al Standardelor Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern (Standardelor) IIA.

Acum IPPF include urmatoarele elemente:


Elemente

Definitie

Definitie

Definitia auditului intern exprima scopul fundamental, tipul si sfera de cuprindere a auditului intern.

Codul de etica

Codul de etica stabileste principiile si asteptarile comportamentale individuale si organizationale in derularea auditului intern. Acesta descrie cerintele minime de conduita; si asteptarile comportamentale mai degraba decat activitati specifice.

Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern (Standardele)

Standardele sunt bazate pe principiisi ofera un cadru de realizare si promovare a auditului intern. Structura Standardelor cuprinde Standarde de Calificare, Standarde de Performanta si Standarde de Implementare. Standardele reprezinta cerinte obligatorii, incluzand:

 • Enunturi privind cerintele de baza pentru practica profesionala a auditului intern si pentru evaluarea eficacitatii de realizare, care se aplica international, la nivel organizational si individual
 • Interpretari, care clarifica termenii sau conceptele din Enunturi.

Pentru intelegerea si aplicarea corecta a Standardelor, trebuie avute in vedere atat Enunturile cat si Interpretarea acestora, precum si intelesul specific din Glosar. Standardele utilizeaza termeni carora li s-a atribuit un inteles specific, precizat in Glosar.

Documentele de pozitie

Documentele de pozitie asista o gama variata de factori interesati, inclusiv aceia care nu exercita profesia de auditor intern, in vederea intelegerii unor aspecte semnificative cu privire la guvernare, risc sau control si in vederea departajarii sarcinilor si responsabilitatilor aferente auditului intern.

Indrumarele practice

Indrumarele practice prezinta abordarea, metodologia si consideratiile, dar nu si procese si proceduri detaliate. Acestea reprezinta un ghid care asista auditorii interni in aplicarea Codului de etica si a Standardelor si inpromovarea bunelor practici. Indrumarele includ practici cu privire la: aspecte specifice la nivel international, national sau al unui sector de activitate; tipuri specifice de misiuni; si aspecte legale sau reglementare.

Ghidurile practice

Ghidurile practice sunt ghiduri detaliate de realizare a activitatilor de audit inern. Acestea includ procese si proceduri detaliate, precum instrumente si tehnici, programe, si abordari pas-cu-pas, incluzand exemple de documente care trebuie transmise beneficiarului misiunii.

 

Cele mai importante modificari la nivelul noului IPPF sunt:

 • Imbunatatirile cu privire la process. Imbunatatiri pentru diverse elemente, transparenta crescuta, si cicluri de revizuire definite pentru toate normele. S-a stabilit ca ciclul de revizuire pentru IPPF sa fie din trei in trei ani. Desi normele enuntate in IPPF nu se vor schimba neaparat la trei ani, IIA se angajeaza sa asigure ca acestea sunt revizuite complet si ca se vor face schimbari daca este necesar.
 • Ajutoare practice si pentru dezvoltare. Acest element nu mai face parte din cadru. Anterior includea toate resursele (ex: formare, publicatii si rapoarte de cercetare) pe care auditorii interni le puteau utiliza in derularea activitatii lor. Deoarece sfera de cuprindere a noului IPPF include numai normele autorizate, dupa cum s-a precizat mai sus, aceasta categorie nu s-a incadrat in noul cadru.
 • Interpretari. Acestea au fosta adaugate Standardelor pentru a furniza clarificari suplimentare asupra termenilor si enunturilor. Unde este necesar, Interpretarile vor fi prezentate imediat dupa Standardul pe care il explica.
 • Indrumarele practice si Documentele de pozitie. Sfera acestora de cuprindere a fost limitata, incluzand numai metodologia si abordarea in implementarea Codului etic si Standardelor. Continutul curent care vizeaza instrumentele sau tehnicile a fost transferat in Ghidurile Practice.
 • Ghidurile Practice si Documentele de pozitie. Aceste elemente au fost adaugate la IPPF. Ghidurile practice permit acordarea unei orientari la nivelul instrumentelor si tehnicilor, si includ procese si proceduri detaliate, programe, si abordari pas-cu-pas (ex: exemple de documente care trebuie transmise beneficiarului misiunii). Documentele de pozitie prezinta pozitia IIA asupra sarcinilor si responsabilitatilor profesiei de audit intern cu privire la o anumita problema.

 

Prin definitie, auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze îmbunatatirea activitatilor organizatiei. Ajuta organizatia în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematica si disciplinata în cadrul evaluarii si îmbunatatirii eficacitatii proceselor de management al riscurilor, control si guvernare.

La nivel mondial, misiunile de audit intern se deruleaza în diferite medii si în cadrul unor organizatii care difera din punct de vedere al scopului, marimii, complexitatii si structurii. Aceste diferente pot afecta practica auditului intern în fiecare dintre aceste medii. Prin urmare, implementarea IPPF va depinde de mediul in care se deruleaza activitatea de audit intern. IPPF nu trebuie sa contina nici o informatie care sa genereze un conflict cu legislatia sau reglementarile aplicabile. Daca se creaza o situatie in care informatiile cuprinse in IPPF pot intra in conflict cu legislatia sau reglementarile, auditorii interni sunt incurajati sa contacteze IIA sau un consilier juridic pentru asistenta suplimentara.

Dupa cum s-a precizat mai sus, IPPF include doua tipuri de norme.

Normele obligatorii includ:

 • Definitia auditului intern,
 • Codul de etica, si
 • Standardele

Obligativitatea Standardelor este subliniata prin utilizarea cuvantului “trebuie”. In Standarde seutilizeaza cuvantul “trebuie” pentru a specifica o cerinta obligatorie. In anumite cazuri exceptionale, in Standarde seutilizeaza termenul “ar trebui”. In Standarde seutilizeaza cuvantul “ar trebui” in cazul in care se asteapta conformitatea, cu exceptia situatiei in care, cand se aplica rationamentul profesional, circumstantele justifica devierea.

Este esential sa se respecte conceptele enuntate in normele obligatorii pentru ca responsabilitatile auditorilor interni si functiei de audit intern sa fie îndeplinite in mod eficace. Dupa cum se precizeaza in Codul de etica, auditorii interni vor presta servicii de audit intern in conformitate cu Standardele. Termenul de auditori interni se refera la membrii Institutului, detinatorii de sau candidatii la certificari profesionale IIA, si la persoanele care furnizeaza servicii de audit intern conform definitiei auditului intern.

Normele obligatorii trebuie aplicate atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice care furnizeaza servicii de audit intern.

Normele recomandate includ:

 • Documentele de pozitie
 • Indrumarile practice
 • Ghidurile practice

Desi avizate de catre IIA si elaborate de catre un comitet tehnic international IIA si/sau institut pe baza unor procese obligatorii, normele puternic recomandate nu sunt obligatorii si au fost elaborate pentru a furniza o gama variata de solutii aplicabile pentru indeplinirea cerintelor incluse in normele obligatorii IIA.Elementele puternic recomandate nu are rolul de a furniza raspunsuri definitive in cazul unor situatii individuale specifice, prin urmare rolul sau este de a fi utilizat ca un ghid. IIA recomanda sa se utilizeze expertiza independenta aplicata direct oricarei situatii specifice. Se asteapta sa se ofere expertiza din partea auditorilor interni competenti, care aplica rationamentul profesional.

In viitor, auditorii interni pot contribui la asigurarea cu privire la consolidarea treptata a IPPFprin implicarea lor activa in dezvoltarea normelor. Toate partile interesate sunt invitate sa furnizeze comentarii si sugestii in legatura cu orice aspect al IPPF. Pentru indrumare profesionala, comentarii si sugestii trimiteti un e-mail la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Pentru informatii in legatura cu actualizarea IPPF, auditorii interni sunt rugati sa monitorizeze paginile privind Indrumarea Profesionala pe site-ul http://www.theiia.org si/sau pe site-ul http://www.aair.ro respectiv http://iia.ro .

 

 

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Subcategorii

 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21